Kundvagn
Du har inga artiklar i din kundvagn

Integritetspolicy

Insamling och användning av personuppgifter om kunder, leverantörer och andra entreprenörer

Vi vill påpeka att vi samlar in och använder de personuppgifter du lämnar till oss, eftersom detta är nödvändigt för att ingå och genomföra alla avtal med dig. Detta gäller både våra (potentiella) kunder och parter där vi köper artiklar och/eller som vi av provisionerar för att tillhandahålla tjänster. Om du är en (potentiell) kund hos oss använder vi dina uppgifter för att skicka dig ett erbjudande för att avgöra vilka specifikationer eller önskemål en viss vara eller tjänst måste uppfylla, för att kunna leverera varor eller tjänster till dig, för att kunna utfärda fakturor och kommunicera snabbt och effektivt med dig om genomförandet av avtalet. Om du är en (potentiell) leverantör eller entreprenör av oss behöver vi också dina personuppgifter för att ingå och genomföra kontraktet. Vid köp är detta nödvändigt för att kunna kommunicera vilka specifikationer eller önskemål en viss vara eller tjänst måste enligt vår mening vara tillräcklig för att få ett erbjudande eller göra en beställning hos dig, för att kunna betala dina fakturor och för att kunna kommunicera snabbt och effektivt med dig om andra aspekter av avtalet. Du är inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Men om du inte förser oss med några eller otillräckliga personuppgifter finns det en möjlighet att vi inte kommer att kunna utföra ovanstående aktiviteter.

 

Direktmarknadsföring till kunder och entreprenörer ALTERNATIV 1 (om du skiljer mellan engångskunder och kunder som du har en permanent affärsrelation med och kommer endast att skriva till de kunder som du har en varaktig relation med):
Om du regelbundet beställer från oss kommer vi att lagra och använda de personuppgifter du lämnar för att informera dig personligen via e-post om våra befintliga och nya produkter och tjänster och, om nödvändigt, för att ge dig ett erbjudande. Vi har ett legitimt intresse av att använda dina personuppgifter för detta ändamål, som består av försäljning av våra produkter och tjänster. När vi skickar ett e-postmeddelande med reklam har du möjlighet att informera oss om att du inte längre vill ha reklam. Se länken för att avsluta prenumerationen längst ned i varje utskick. Om du är en engångskund hos oss kommer vi endast att skicka annonser till dig efter ditt medgivande.

ALTERNATIV 2 (om du inte skiljer mellan engångskunder och kunder som du har en permanent affärsrelation med och därmed be alla dina kunder om deras samtycke för direktmarknadsföring):
Om du har gett oss ditt samtycke kommer vi att lagra och använda de personuppgifter du lämnar för att personligen informera dig om våra befintliga och nya produkter och tjänster och, om nödvändigt, för att ge dig ett erbjudande. När vi skickar ett e-postmeddelande med reklam har du möjlighet att informera oss om att du inte längre vill ha reklam. Se länken för att avsluta prenumerationen längst ned i varje utskick.

 

Lagringstid för kunders, leverantörers och entreprenörers personuppgifter
Om du har begärt ett erbjudande från oss men inte har blivit kund hos oss kommer vi att radera dina uppgifter senast ett år efter vår senaste kontakt. Även om vi har fått ett erbjudande från dig men inte har blivit kund hos dig, kommer dina personuppgifter att raderas senast ett år efter vår senaste kontakt. Om du har blivit kund hos oss eller om vi har blivit kund hos dig, kommer vi att lagra dina personuppgifter under en period av sju år efter utgången av räkenskapsåret då avtalet som ingåtts med dig var helt uppfyllt. Sjuårsperioden motsvarar den period under vilken vi är skyldiga att behålla våra handlingar för skattekontoret. I slutet av denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

 

Insamling och användning av personuppgifter från andra affärspartners
Vi vill påpeka för dig att vi samlar in och använder de personuppgifter som du överför till oss, eftersom du har gett oss ditt samtycke eller eftersom detta är nödvändigt för att våra legitima intressen ska kunna fullgöras. Vi behandlar följande uppgifter: namn, adress och kontaktuppgifter. När du har en affärsrelation med oss använder vi din information så att vi kan kontakta dig för ändamål som är relevanta för vårt företag. Detta inkluderar till exempel att diskutera eventuellt samarbete, erhålla och få information och underhålla vårt nätverk. Du är inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Men om du inte förser oss med några eller otillräckliga personuppgifter finns det en möjlighet att vi inte kommer att kunna uppfylla ovanstående ändamål.

 

Direktmarknadsföring till andra affärskontakter
Om du har gett oss ditt samtycke kommer vi att lagra och använda de personuppgifter du lämnar för att personligen informera dig om våra befintliga och nya produkter och tjänster och, om nödvändigt, för att ge dig ett erbjudande. När vi skickar ett e-postmeddelande med reklam har du möjlighet att informera oss om att du inte längre vill ha reklam. Se länken för att avsluta prenumerationen längst ned i varje utskick.

 

Varaktighet för lagring av personuppgifter för andra affärskontakter
Vi kommer att radera dina personuppgifter senast ett år efter vår senaste kontakt.

 

Cookies
Cookies är små textfiler som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker vår webbplats. Textfilerna lagrar information som webbplatsen känner igen senare. Vår webbplats använder spårningscookies om du har samtyckt. Syftet med dessa cookies är att samla in information om ditt internetbeteende, så att vi kan skicka riktade erbjudanden för produkter eller tjänster till dig. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Dina uppgifter kommer att lagras i högst ett år. Dessutom placerar vi funktionella cookies. Syftet med dessa cookies är att förenkla användningen av vår webbplats. Detta inkluderar till exempel att lagra produkter i din kundvagn eller lagra dina inloggningsuppgifter under ditt besök. Analytiska cookies gör det möjligt för oss att se vilka sidor som besöks på vår webbplats och vilka områden som klickas. För detta ändamål använder vi Google Analytics. Den information som Google samlar in på detta sätt anonymiseras så mycket som möjligt.

 

Utlämnande till tredje part
I samband med genomförandet av ett avtal som ingåtts med dig, finns det möjlighet att vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part som förser oss med delar, material och produkter eller utföra arbete för vår räkning. Dessutom använder vi extern serverkapacitet för lagring (av delar) av vår försäljnings- och inköpshantering och vår kundbas, som inkluderar dina personuppgifter. Av denna anledning kommer dina personuppgifter att vidarebefordras till vår leverantör av dessa serverkapaciteter. Vi använder även Microsoft Office och dess lagringsfunktioner för e-post och andra filer. Eftersom vi använder en distributionstjänst för nyhetsbrev kommer dina personuppgifter så småningom också att vidarebefordras till leverantören av denna tjänst.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att se dina egna personuppgifter. Om det finns anledning att göra det kan du också få dina personuppgifter kompletterade eller korrigerade. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsade i dess användning. Du kan också invända mot insamling och användning av dina uppgifter till oss eller lämna in ett klagomål till den nederländska datamyndigheten [Autoriteit Persoonsgegevens]. På din begäran kommer vi också att förse dig med dina personuppgifter eller överföra dem till en annan plats. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta: (Lievers Holland, Groot Mijdrechtstraat 68, 3641RW Mijdrecht, [email protected]). Även om du har några frågor eller vill ha ytterligare information om insamling och användning av dina personuppgifter kan du naturligtvis kontakta oss.